Čestitka

Dvije decenije sa vama!

Kompanija Elta-Kabel tokom 2021. godine obilježiće veliki jubilej - 20 godina postojanja

Elta-Kabel

Obavještenje o izmjenama i dopunama Cjenovnika usluga Elta-Kabela

Novi Cjenovnik stupa na snagu od 18.01.2021. godine

Red TV - Kuvo TV

Kuvo TV i Red TV u ponudi Elta-Kabela

Osnovna programska šema Elta-Kabela bogatija je za dva nova kanala - Kuvo TV i Red TV

Elta-Kabel

Izmjena i dopuna Cjenovnika usluga Elta-Kabela

U Cjenovniku društva Elta-Kabel d.o.o., mijenjaju se nazivi i cijene usluga kako slijedi...

Elta-Kabel

Obavještenje o novim Opštim uslovima poslovanja

Društvo Elta-Kabel d.o.o obavještava pretplatnike o usvajanju novih Opštih uslova poslovanja Elta-Kabela