Elta-Kabel

Obavještenje za korisnike: Tehnički problemi

Obavještavamo korisnike da je tokom dana došlo do otežane isporuke TV i internet servisa Elta-Kabela

Primajte račune na e mail

Primajte račune putem e-maila

Obavještavamo korisnike da smo pojednostavili opciju ispostave računa za Elta-Kabel usluge putem e-maila

Obavještenje za korisnike: Plaćanje računa bez naknade

NLB Banka Banja Luka omogućila je korisnicima elektronskih servisa obavljanje transakcija bez naknade do 17.04.2020. godine

Elta-Kabel

Elta-Kabel neće mijenjati cijene usluga

Kompanija Elta-Kabel obavještava korisnike da se cijene usluga neće mijenjati do daljnjeg.

Elta-Kabel

Obavještenje za korisnike

Elta-Kabel preporučuje korisnicima da koriste digitalna sredstva komunikacije sa Kontakt centrom i Tehničkom podrškom