Fiksna telefonija

Izmjene u načinu pozivanja u fiksnoj telefoniji

12.09.2017.

Od 1. oktobra u BiH će doći do izmjene u načinu telefonskog biranja u fiksnoj telefonskoj mreži, uvođenjem pozivnih brojeva i za pozive u okviru iste mrežne grupe.

Korisnici u fiksnoj telefonskoj mreži poziv će uspostavljati tako što će prvo birati pozivni broj mrežne grupe kojoj pripada taj korisnik i njegov korisnički broj, bez obzira na mrežnu grupu iz koje zove. Na primer, ako iz Banjaluke u fiksnoj mreži pozivate fiksni broj u Banjaluci, potrebno je da prvo birate pozivni broj 051.

Cijene poziva fiksne telefonije ostaju nepromijenjene.

Do ovih izmjena doći će u skladu sa novim pravilima, koje je usvojila Regulatorna agencija za komunikacije BiH.

Pin It