Elta-Kabel

Obavještenje o statusnoj promjeni spajanja uz pripajanje

12.07.2022.

Pokreće se postupak statusne promjene spajanja uz pripajanje, na način da će se društva “Elta-Kabel” d.o.o. Doboj i “Telrad Net” d.o.o. Bijeljina pripojiti društvu “Blicnet” d.o.o. Banja Luka.

U skladu sa navedenim, društvo “Elta-Kabel” d.o.o. Doboj dana 12.07.2022. godine objavljuje Nacrt ugovora o spajanju iz pripajanje, kako slijedi:

Pin It