Elta-Kabel

Obavještenje o promjeni uslova korištenja usluge Elta-Kabela

01.07.2022.

Društvo Elta-Kabel d.o.o. Doboj obavještava svoje korisnike da od 01.08.2022. planira da izvrši sledeće izmjene u tarifnim paketima i pružanju usluga korisnika.

Korisnici koji su po jednom korisničkom ugovoru ugovorili Osnovni paket DKT i internet paket ELTA M biće migrirani na tarifni paket miniBOX po cijeni od 42,40 KM. Integrisani paket miniBOX sadržavaće Osnovni DKT paket i ekvivalentnu brzinu interneta paketu ELTA M.

Korisnici koji su po jednom korisničkom ugovoru ugovorili Osnovni paket DKT i internet paket NET 14 biće migrirani na tarifni paket midiBOX po cijeni od 44,40 KM. Integrisani paketi midiBOX sadržavaće Osnovni DKT paket i ekvivalentnu brzinu interneta paketu NET 14.

Tarifni paketi miniBOX i midiBOX neće biti u prodajnoj ponudi Elta-Kabela, nego isključivo za migraciju korisnika tarifnih paketa interneta koji se povlače iz tarifne ponude, a koriste pored interneta i Osnovni paket DKT.

Migracija paketa

Korisnici koji su ugovorili samo internet uslugu ELTA M i NET 14 po jednom korisničkom ugovoru biće migrirani na paket eNET start koji se nalazi u cjenovniku po cijeni 24,50 KM i brzini 15/0,5 Mbps.

Sve cijene su sa uključenim PDV-om. Postojeći korisnici na koje se odnosi izmjena cijene korištenja usluga i promjena paketa usluga koje koristi, a koje su u potpunosti nepovoljnije po korisnika imaju mogućnost promjene usluge ili raskida ugovora bez nadoknade, najkasnije do 01.08.2022. godine.

Korisnici kod kojih je došlo do promjene naziva paketa usluga stiču prava korištenja svih karakteristika koje su predviđene za pakete sa novim nazivom na koje prelaze, uključujući uslove i cijenu.

O opštim uslovima poslovanja kompanije Elta-Kabel možete se informisati putem besplatnog broja Kontakt centra 080 030 800 ili na ovom linku.

Ostale cijene, usluge i uslovi korištenja usluga ostaju nepromijenjeni.

S poštovanjem,

Elta-Kabel d.o.o.

Pin It