Elta-Kabel

Obavještenje za korisnike

01.07.2022.

Poštovani,

S velikim zadovoljstvom Vas obavještavamo da Elta-Kabel d.o.o. Doboj planira da u narednom periodu provede statusne promjene spajanja uz pripajanje sa operatorima Telrad Net d.o.o. Bijeljina i Blicnet d.o.o Banja Luka i dalje poslovanje nastavimo pod zajedničkim brendom *supernova i poslovnim imenom koje će biti u skladu sa imenom brenda.

Važno nam je da znate da sadašnji korisnici mogu da nastave da koriste svoje postojeće, ranije odabrane pakete usluga po istoj cijeni mjesečne pretplate i istim uslovima korišćenja paketa kao i do sada, koliko god to dugo žele! Svi ugovori koje su korisnici zaključili sa nama nastavljaju da se primjenjuju u cjelosti, a nova kompanija će kao univerzalni pravni sljedbenik preuzeti sva prava i obaveze Elta-Kabela i ostalih kompanija koje se spajaju.

Naša namjera je da, ujedinjeni pod novim brendom *supernova, svim svojim korisnicima ponudimo potpuno nove servise, a u svakom slučaju još kvalitetnije usluge.

S poštovanjem,
Vaš Elta-Kabel

Pin It