Elta-Kabel

Obavještenje o izmjeni i dopuni Opštih uslova poslovanja Elta-Kabela

31.12.2021.

Društvo Elta-Kabel d.o.o obavještava pretplatnike o izmjeni i dopuni Opštih uslova poslovanja Elta-Kabela (u daljem tekstu: Opšti uslovi), kako slijedi:

 1. U članu 2. POJMOVI I DEFINICIJE, Stav 1) Pojmovi koji se koriste u ovim Opštim uslovima imaju sljedeća značenja, mijenja se naziv tačke 57. “KKS usluga (KABLOVSKI KOMUNIKACIJSKI SISTEM)” u Digitalna kablovska televizija (u daljem tekstu: DKT)
 2. U članu 32. USLUGE ELTA-KABEL-A, stav 1) Javne telekomunikacione usluge na koje se odnose ovi Opšti uslovi obuhvataju: mijenja se naziv: KKS usluga (KABLOVSKI KOMUNIKACIJSKI SISTEM) u Digitalna kablovska televizija (DKT)
 3. U članu 32. USLUGE ELTA-KABEL-A, Stav 32.1.4) KKS usluga (KABLOVSKI KOMUNIKACIJSKI SISTEM), mijenja se naziv u Digitalna kablovska televizija (DKT)
 4. U članu  32. USLUGE ELTA-KABEL-A, Stav 32.1.4. mijenja se naziv tačke 1.) KKS usluga (KABLOVSKI KOMUNIKACIJSKI SISTEM) u Digitalna kablovska televizija (DKT)
 5. U članu  32. USLUGE ELTA-KABEL-A, Stav 32.2) Integrisana ponuda usluga, mijenja se naziv u tačkama 1) i 4) KKS usluga (KABLOVSKI KOMUNIKACIJSKI SISTEM) u Digitalna kablovska televizija (DKT)
 6. U članu 2. POJMOVI I DEFINICIJE, Stav 1) Pojmovi koji se koriste u ovim Opštim uslovima imaju sledeća značenja, dodaje se:
  tačka 58. Oprema za dekodiranje. Označava neophodnu opremu koja omogućava TV-u da se poveže sa digitalnim TV kanalima i služi za prijem i dekodiranje signala digitalne kablovske televizije. Oprema za dekodiranje koja se ustupa pretplatniku na korištenje, a za potrebe uspostave i korištenja usluge DKT-a, vlasništvo je Elta-Kabela.
 7. U članu 2. POJMOVI I DEFINICIJE, Stav 1) Pojmovi koji se koriste u ovim Opštim uslovima imaju sledeća značenja, dodaje se:
  tačka 59. Multiscreen. Multiscreen predstavlja skup interaktivnih multimedijalnih servisa (televizija, video, audio, podaci) koji se krajnjim pretplatnicima/korisnicima isporučuje preko Elta-Kabel aplikacije ili Elta-Kabel Set Top Box uređaja. Za Multisrcreen servis, pretplatnik/korisnik mora imati pristup internetu. Multisrcreen servis može da sadrži sljedeće funkcije: praćenje TV kanala uživo ili odloženo (Catch up TV), aplikacije za medijske servise, snimanje sadržaja, videoteku (Video on Demand/VoD), te s tim povezane dodatne usluge i funkcionalnosti.
 8. U članu 2. POJMOVI I DEFINICIJE, Stav 1) Pojmovi koji se koriste u ovim Opštim uslovima imaju sledeća značenja, dodaje se:
  tačka 60. Set Top Box (u daljem tekstu: STB). STB  je uređaj koji se spaja na televizor i modem. Zadužen je za dekodiranje signala koji dolaze putem telekomunikacione veze i njihovo transformisanje u zvuk i sliku koji se prikazuju na pretplatnikovom TV prijemniku. STB uređaj koji se ustupa pretplatniku na korištenje, a za potrebe uspostave i korištenja  usluge, vlasništvo je Elta-Kabela.
 9. U članu 2. POJMOVI I DEFINICIJE, Stav 1) Pojmovi koji se koriste u ovim Opštim uslovima imaju sledeća značenja, dodaje se:
  tačka 61. PIN (eng. Personal Identification Number – PIN: u daljem tekstu PIN). Za potrebe korištenja usluge Multiscreen servisa pretplatnik dobija lični identifikacijski broj – PIN (eng. Personal Identification Number – PIN: dalje u tekstu PIN). PIN kod se koristi za aktiviranje funkcije roditeljske kontrole (parental lock), kao i za iznajmljivanje sadržaja iz videoteke. PIN kod se inicijalno podešava na početnu vrijednost, no pretplatnik zadržava pravo da isti podesi na proizvoljnu vrijednost po aktiviranju usluge.
 10. U članu 2. POJMOVI I DEFINICIJE, Stav 1) Pojmovi koji se koriste u ovim Opštim uslovima imaju sledeća značenja, dodaje se:
  tačka 62. Videoteka (Video on Demand – VoD). Videoteka predstavlja audiovizuelno medijsku uslugu na zahtjev koja omogućava korisnicima iznajmljivanje pojedinih video sadržaja na mrežnim resursima Elta-Kabela (filmovi, serije, koncerti i sl.), kao i mogućnost neograničenog pristupa iznajmljenom sadržaju tokom perioda od 24 sata nakon iznajmljivanja.
 11. U članu 32. USLUGE ELTA-KABEL-A, stav 1) Javne telekomunikacione usluge na koje se odnose ovi Opšti uslovi obuhvataju: dodaje se: – Multiscreen.
 12. U članu 32. USLUGE ELTA-KABEL-A, dodaje se stav 32.4) Multiscreen. Multiscreen predstavlja skup interaktivnih multimedijalnih servisa (televizija, video, audio, podaci) koji se krajnjim pretplatnicima/ korisnicima isporučuje preko Elta-Kabel aplikacije ili Elta-Kabel Set Top Box uređaja. Za Multisrcreen  servis, pretplatnik/korisnik mora imati pristup internetu. Multisrcreen  servis može da sadrži sljedeće funkcije: praćenje TV kanala uživo ili odloženo (Catch up TV), aplikacije za medijske servise, snimanje sadržaja, videoteku (Video on Demand/VoD), te s tim povezane dodatne usluge i funkcionalnosti.
 13. U članu 32. USLUGE ELTA-KABEL-A, stav 32.4), dodaje se tačka 32.4.1) Videoteka (Video on Demand – VoD). Videoteka predstavlja audiovizuelno medijsku uslugu na zahtjev koja omogućava korisnicima iznajmljivanje pojedinih video sadržaja na mrežnim resursima Elta-Kabela (filmovi, serije, koncerti i sl.), kao i mogućnost neograničenog pristupa iznajmljenom sadržaju tokom perioda od 24 sata nakon iznajmljivanja.

Izmjene i dopune Opštih uslovi poslovanja Elta-Kabela biće objavljene u dnevnim novinama, na web stranici Elta-Kabela, kao i na našim prodajnim mjestima. Izmjene i dopune Opštih uslova stupaju na snagu 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

O Opštim uslovima poslovanja pretplatnici mogu da se informišu putem besplatnog broja Kontakt centra 080 030 800 ili na web stranici Elta-Kabela.

Pin It