Elta-Kabel

Obavještenje o promjeni uslova korišćenja usluge Elta-Kabela i izmjene i dopune Cjenovnika usluga

01.12.2021.

Kompanija Elta-Kabel izvršiće izmjenu uslova korišćenja usluga i izmjene i dopune Cjenovnika usluga, koje stupaju na snagu od 1. januara 2022. godine.

Izmjene uslova korišćenja usluga i Cjenovnika usluga Elta-Kabela (u daljem tekstu Cjenovnik) odnose se na navedeno u nastavku teksta:

1. U Cjenovniku, tačka 1. Digitalna kablovska televizija (DKT), mijenja se cijena mjesečne pretplate pod rednim brojevima kako slijedi:

Tabela 1

Izmjena u cijeni mjesečne pretplate odnosi se i na postojeće korisnike.

2. U Cjenovniku, tačka 1. Digitalna kablovska televizija (DKT), dodaje se sljedeće:
Korisnici koji ne žele vremensko vezivanje plaćaju mjesečni najam dekoderske opreme 3 KM.

3. U Cjenovniku, tačka 2. Internet paketi, stavka 2.1.1. Internet paketi sa vremenskim vezivanjem, dodaje se sljedeće:
Korisnici koji ne žele vremensko vezivanje plaćaju mjesečni najam terminalne opreme 5 KM.

4. Iz postojećeg Cjenovnika tačka 2.1.1. Internet paketi sa vremenskim vezivanjem, iz ponude se ukidaju sljedeći internet paketi koji migriraju u nove pakete i mijenja im se cijena, kako slijedi:

Tabela 02

Migriranje na nove pakete i izmjena u cijeni mjesečne pretplate odnosi se i na postojeće korisnike.

5. Iz postojećeg Cjenovnika tačka 2.1.1. Internet paketi sa vremenskim vezivanjem, iz ponude se povlače sljedeći internet paketi koji ostaju postojećim korisnicima, kako slijedi:

Tabela 03

6. Iz postojećeg Cjenovnika tačka 2.1.2. Internet paketi bez vremenskog vezivanja, iz ponude se povlače sljedeći internet paketi koji ostaju postojećim korisnicima, kako slijedi:

Tabela 04

7. Iz postojećeg Cjenovnika tačka 3. Paketna ponuda, iz ponude se ukidaju sljedeći paketi koji migriraju u nove pakete i mijenja im se cijena, kako slijedi:

DUO i TRIO paketi

Tabela 05

Migriranje na nove pakete i izmjena u cijeni mjesečne pretplate odnosi se i na postojeće korisnike.

8. Iz postojećeg Cjenovnika tačka 3. Paketna ponuda, iz ponude se povlače sljedeći paketi koji ostaju postojećim korisnicima, kako slijedi:

iBOX 50, iBOX Opti 50, iBOX 100, iELTA DUO TV+TEL, TV+NET60+TEL, Elta Box Opti 50, Elta Box 100, Elta Box Opti 100, DUO TV net, iBOX Opti 100, iBOX Opti 200, iBOX Opti 400, iDUO TVnet, iDUO TVnet Opti, iDUO TV TEL start, TV+TEL, TV+NET start, TV+NET premium, TV+NET30+TEL, TV+NET30+TEL free, Elta BOX Opti 200, Elta BOX Opti 400, eBOX plus, DUO TVnet Opti, eDUO TV TEL start, ELTA DUO TV+TEL, ELTA Tab 14.

9. U postojećem Cjenovniku tačka 3. Paketna ponuda, mijenja se naziv, i umjesto DUO i TRIO paketi, dodaje se novi naziv kako slijedi: Duo i Trio Wi-Fi paketi.

10. U Cjenovniku, tačka 5. Ostale usluge, iz ponude se ukida sljedeće:

 • Korisnici mogu da kupe Wi Fi router po cijeni od 45.00 KM
 • Korisnici mogu da kupe MikroTik router po cijeni od 51.00 KM
 • Korisnici mogu izvršiti mjesečnu doplatu za korištenje HD risivera na sljedeći način:

HD risiver

 • Iznajmljivanje:
  – 2.00 KM mjesečno za HD ili SD risiver

HD risiver sa snimanjem, USB gratis

 • Iznajmljivanje:
  – 3.00 KM mjesečno za HD risiver
  – besplatno uz Elta Box paket
 • Kartica za dekodiranje se dobija na korištenje i to po sljedećim uslovima:
  – korisnik dobija karticu za otključavanje tehničke zaštite na korištenje uz plaćanje dodatne mjesečne pretplate u iznosu od 1.00 KM;
 • CAM Modul se može iznajmiti za 2.00 KM mjesečno;

Sve cijene su sa uključenim PDV-om. Postojeći korisnici na koje se odnosi izmjena cijene korišćenja usluga i promjena paketa usluga koje koriste, a koje su u potpunosti nepovoljnije po korisnika, imaju mogućnost promjene usluge ili raskida ugovora bez nadoknade, najkasnije do 01.01.2022. godine.

Korisnici kod kojih je došlo do promjene naziva paketa usluga stiču prava korišćenja svih karakteristika koje su Cjenovnikom predviđene za pakete sa novim nazivom na koje prelaze, uključujući uslove i cijenu.

Informacije o O opštim uslovima poslovanja kompanije Elta-Kabel dostupne su putem besplatnog broja Kontakt centra 080 030 800, kao i na web stranici Elta-Kabela.

Izmjene Cjenovnika usluga stupaju na snagu od 01.01.2022. godine. Ostale cijene, usluge i uslovi korištenja usluga ostaju nepromijenjeni.

Pin It