TDS kanal

Televizija srpske dijaspore u programskoj šemi Elta-kabela

01.03.2021.

TSD (Televizija srpske dijaspore) kanal ubačen je u programsku šemu Elta-kabela.

Televizija srpske dijaspore bavi se promocijom srpske kulture, tradicije, privrednih i turističkih potencijala Srbije i ostalih zemalja ex-YU, približavajući ih na taj način svijetu, a u isto vrijeme i novim naraštajima iseljenika sa naših prostora koji su rođeni u Njemačkoj i drugdje van matice.

Kanal je dostupan na frekvenciji 578 MHz, SR 6900, QAM 265, LCN pozicija 211.

U slučaju da se kanal ne pojave automatski, preskenirajte vaš TV uređaj.

Više o kablovskoj televiziji Elta-Kabela pročitajte ovdje.

Pin It