Izberi novu super kombinaciju

Izaberi novu super kombinaciju!

01.02.2021.

Uzmi jedan od novih eBOX paketa i iskoristi popust od 25% za prvih 5 mjeseci!

Rezidencijalni korisnici usluga Elta-Kabela koji u periodu od 01.02.2021. do 28.02.2021. zaključe ugovor za jedan od novih eBOX paketa sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca, ostvaruju popust od 25% na cijenu mjesečne pretplate za prvih pet mjeseci ugovornog odnosa.

Takođe, svi rezidencijalni korisnici koji u navedenom periodu zaključe “Aneks za dodatnu uslugu” za dodatni Filmski paket, prvih šest mjeseci korišćenja ne plaćaju naknadu za odabrani TV paket.

Pravo na navedene akcije ostvaruju rezidencijalni korisnici koji prvi put zasnivaju pretplatnički odnos sa Elta-Kabelom, rezidencijalni korisnici koji nisu u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora, a koji u navedenom periodu zaključe ugovor za korišćenje jednog od novih eBOX paketa sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca.

Ova promotivna akcija ne može se kombinovati sa drugim realizovanim akcijama.

Više informacija dostupno je putem besplatne info linije 080 030 800 ili na Elta-Kabel prodajnom mjestu.

 

Pin It