Elta-Kabel

Obavještenje o dopuni Opštih uslova poslovanja

04.01.2021.

Društvo Elta-Kabel d.o.o obavještava pretplatnike o dopuni Opštih uslova poslovanja Elta-Kabela, kako slijedi:

1.

U članu 2. POJMOVI I DEFINICIJE,

Stav 1) Pojmovi koji se koriste u ovim Opštim uslovima imaju sledeća značenja, dodaje se:

tačka 57. “KKS usluga (KABLOVSKI KOMUNIKACIJSKI SISTEM)” Elta-Kabel-a predstavlja skup interaktivnih multimedijalnih servisa (televizija, video, audio, podaci) koji se krajnjim korisnicima isporučuje preko kablovske distributivne mreže, a koja omogućava korisnicima prijem TV programa, videoteku i interaktivni sadržaj.

2.

U članu 7. IMENIK, Opštih uslova poslovanja, dodaje se:

Stav 4) Elta-Kabel će održavati ažuran telefonski imenik svojih pretplatnika u digitalnom formatu, koji će biti dostupan putem zvanične internet stranice Elta-Kabela u takvoj formi da je moguće primijeniti programe ”čitače ekrana” a u cilju omogućavanja pristupa za slijepa i slabovidna lica ili putem pozivanja broja 11812, koji je namijenjen za pružanje informacija o brojevima telefona Elta-Kabel pretplatnika.

3.

U članu  32. USLUGE ELTA-KABEL-A, Opštih uslova poslovanja, stav 1) Javne telekomunikacione usluge na koje se odnose ovi Opšti uslovi obuhvataju: dodaje se:

– KKS usluga (KABLOVSKI KOMUNIKACIJSKI SISTEM)

4.

U članu 32. USLUGE ELTA-KABEL-A, Opštih uslova poslovanja, dodaje se:

tačka 32.1.4) KKS usluga (KABLOVSKI KOMUNIKACIJSKI SISTEM)

1.) KKS usluga (KABLOVSKI KOMUNIKACIJSKI SISTEM) Elta-Kabel-a predstavlja skup interaktivnih multimedijalnih servisa (televizija, video, audio, podaci) koji se krajnjim korisnicima isporučuje preko kablovske distributivne mreže, a koja omogućava korisnicima prijem TV programa, videoteku i interaktivni sadržaj.

2.)   Elta-Kabel zadržava pravo, kreiranjem programske sheme, određivati TV kanale koje distribuira pretplatnicima. Elta-Kabel zadržava pravo mijenjati pojedine kanale iz programske sheme na način da mijenja postojeće kanale sa novim kanalima, uvodi nove kanale uz postojeće ili ukida postojeće kanale. Elta-Kabel se obavezuje da neće mijenjati programsku shemu na način da bi to uzrokovalo neravnotežu u pravima i obavezama ugovornih strana na štetu pretplatnika, osim u slučajevima kada je promjena tehnički, ekonomski ili pravno opravdana.

Elta-Kabel može u bilo kojem trenutku prestati distribuirati pojedini kanal ili dio programskog sadržaja pojedinog kanala, ako mu vlasnik ili zastupnik kanala na bilo koji pravno dopušten način onemogući distribuiranje cijelog kanala ili dijela programskog sadržaja pojedinog kanala. Elta-Kabel ne garantuje pretplatniku da vlasnik kanala neće prestati sa emitiranjem kanala ili sa distribucijom kanala na području Bosne i Hercegovine.

Dopune Opštih uslovi poslovanja biće objavljene i na web stranici Elta-Kabela i na našim prodajnim mjestima.

Za više informacija možete se informisati putem besplatnog broja Kontakt centra 080 030 800 ili na web stranici www.elta-kabel.com.

Ostali uslovi korištenja usluga ostaju nepromijenjeni.

Pin It