Elta-Kabel

Izmjena i dopuna Cjenovnika usluga Elta-Kabela

30.11.2020.

U Cjenovniku društva Elta-Kabel d.o.o., mijenjaju se nazivi i cijene usluga kako slijedi:

 1. U tački 6. Cjenovnik korištenja telefonskih usluga, mijenja se: cijena mjesečne pretplate i iznosi 12,00 KM sa PDV-om i uvodi se novi naziv usluge, pod tačkom 6.1.
  6.1.
  Naziv uslugeJedinicaCijena sa PDV-om
  Pretplata POTS FLmjesečno12,00 KM
 2. Dodaje se tačka 6.2 Cjenovnika i glasi:
  6.2.
  Naziv uslugeJedinicaCijena sa PDV-om
  Pretplata POTS PLmjesečno15,00 KM
  Napomena: Usluga je namijenjena samo za poslovne korisnike
 3. U napomeni Cjenovnika korištenja telefonskih usluga, brišu se stavke:
  – Troškovi iznajmljivanja DOCSIS telefonskog modema 2.00 KM mjesečno.
  – Troškovi iznajmljivanja bežičnog telefonskog aparata 2.00 KM mjesečno.
 4. U tački 6. Cjenovnik korištenja telefonskih usluga, iz ponude se povlači: Novi cjenovnik u nacionalnom saobraćaju
 5. Dodaje se tačka 6.3 Cjenovnika i glasi:
  6.3. Dodatni bonusi u okviru pretplate:
  UslugaBonus
  Fiksna telefonija60 minuta za pozive prema fiksnim mrežama operatera Mtel grupe (Mtel, Elta-Kabel, Blicnet i Telrad)
 6. Dodaje se tačka 6.4. Cjenovnika i glasi:
  6.4. Cjenovnik u nacionalnom saobraćaju:
  Razgovori prema fiksnim mrežama u BiH (KM/min)0,05 KM
  Razgovori prema Mtel mobilnoj mreži (KM/min)0,20 KM
  Razgovori prema ostalim mobilnim mrežama u BiH (KM/min)0,24 KM
 7. Cjenovnik Pristupa službama za slučaj opasnosti i Pristupa kratkim brojevima ostaje nepromijenjen.

Izmjene i dopune Cjenovnika usluga Elta-Kabela stupaju na snagu od 01.01.2021. godine.

Sve cijene su sa uključenim PDV-om. Postojeći korisnici na koje se odnosi izmjena cijene korištenja usluga, a koje su u potpunosti nepovoljnije po korisnika, imaju mogućnost promjene usluge ili raskida ugovora bez nadoknade, najkasnije do 01.01.2021. godine.

Ostale cijene, usluge i uslovi korištenja usluga ostaju nepromijenjeni.

Uslove poslovanja, ulaganje prigovora i dodatne informacije pogledajte ovdje.

Pin It