Elta-Kabel

Obavještenje o kodiranju TV kanala

05.10.2020.

Kompanija Elta-Kabel obavještava korisnike da će u narednom periodu početi sa kodiranjem TV sadržaja.

Korisnici koji nisu preuzeli digitalnu karticu za pristup kodiranim kanalima, potrebno je da posjete najbližu poslovnicu Elta-Kabela.

Besplatna info linija: 080 030 800

Nastavite da uživate u digitalnom TV sadržaju!

Elta-Kabel, mreža nove generacije

Pin It