Elta-Kabel

Elta-Kabel neće mijenjati cijene usluga

20.03.2020.

Kompanija Elta-Kabel, u skladu sa novonastalom situacijom izazvanom pandemijom virusa korona, obavještava korisnike da se cijene usluga neće mijenjati do daljnjeg.

Shvatajući važnost društveno odgovornog poslovanja u vanrednim okolnostima, kompanija Elta-Kabel je, između ostalog, donijela odluku i da cijene svojih usluga neće mijenjati, kako je prethodno najavljeno korisnicima.

Sve poslovne odluke tokom trajanja vanredne situacije, Elta-Kabel će donositi u skladu sa navedenom situacijom, a u korist svojih korisnika.

Sve informacije o uslugama i cijenama kompanije Elta-Kabel možete dobiti pozivom na broj Kontakt centra 070 310 310.

Pin It