Supernova novi website

Obavještenje o novom web sajtu www.supernovabih.ba

Web sajt je responsivnog dizajna te će se prikaz sadržaja prilagođavati desktop, mobilnim i tablet uređajima.

Stigla je Supernova

Obavještenje o statusnoj promjeni spajanja uz pripajanje

Zahvaljujući ovom spajanju nastao je zajednički brend supernova, pod kojim nastavljamo da poslujemo i predstavljamo našu novu ponudu.

Elta-Kabel

Obavještenje o novim Opštim uslovima poslovanja

Društvo Elta-Kabel d.o.o obavještava pretplatnike o usvajanju novih Opštih uslova poslovanja Elta-Kabela.

Akcijska ponuda za avgust: Popust na eBOX i SOLO DKT pakete

Izaberi jedan od eBOX ili SOLO DKT paketa i ostvari super popust na pretplatu.

Elta-Kabel

Obavještenje o statusnoj promjeni spajanja uz pripajanje

Pokreće se postupak statusne promjene spajanja uz pripajanje, na način da će se društva “Elta-Kabel” d.o.o. Doboj i “Telrad Net”

Elta-Kabel

Obavještenje za korisnike

Najava predstojećih aktivnosti