Elta-Kabel

Konkurs za posao (Rukovodilac pravne službe)

17.04.2018.

Elta-Kabel d.o.o. raspisuje konkurs za radno mjesto u Banjaluci

RUKOVODILAC PRAVNE SLUŽBE (m/ž)

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

  • VSS/VII stepen stručne spreme, završen Pravni fakultet i položen pravosudni ispit
  • Najmanje 3 godine radnog iskustva u području pravnih poslova
  • Poznavanje rada na računaru
  • Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • Izražene liderske sposobnosti i iskustvo u vođenju tima
  • Izražena sposobnost uvođenja novih inicijativa u rad
  • Izražena odlučnost i jake komunikacijske vještine
  • Odlične organizacione sposobnosti
  • Spremnost na timski rad u dinamičnom okruženju
  • Vozačka dozvola “B” kategorije

Kandidati su obavezni uz prijavu sa dokumentacijom kojom dokazuju ispunjavanje uslova javnog konkursa dostaviti i kraću biografiju o radnom angažovanju do sada.

Prijavu na konkurs i kraću biografiju potrebno je dostaviti na e-mail karijera@elta-kabel.com ili na adresu Majora Drage Bajalovića 18, 78000 Banja Luka najkasnije do 02. maja 2018. godine.

Samo kandidati koji ispunjavaju uslove biće pozvani na intervju.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Broj pozicija: 1
Datum objave: 17.04.2018.

Pin It