Elta-Kabel

Konkurs za posao: Šef odjeljenja za računovodstvo i finansije (Banja Luka)

28.02.2022.

Elta-Kabel d.o.o. raspisuje konkurs za posao na poziciji:

ŠEF ODJELJENJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE (m/ž)
U BANJALUCI

Opis radnih zadataka:

 • Knjiženje poslovnih promjena na osnovu knjigovodstvenih isprava po sistemu dvojnog knjigovodstva,
 • Kontroliše potpunost i vjerodostojnost knjigovodstvenih isprava,
 • Obezbeđuje ažurnost knjigovodstvenih isprava,
 • Prikuplja, klasifikuje i arhivira knjigovodstvene isprave,
 • Priprema i realizuje naloge za plaćanje u skladu sa datim ovlaštenjima,
 • Usaglašava analitičke evidencije sa glavnom knjigom i usaglašava glavnu knjigu sa ostalim internim i eksternim izvorima knjigovodstvenih isprava,
 • Izrađuje izvještaje i informacije za interne i eksterne korisnike,
 • Prati i primjenjuje zakonske propise iz oblasti poreza (saradnja sa poreskim vlastima, dostavljanje redovnih izvještaja poreskim upravama, dostavljanje izvještaja za statistike i slično),
 • Primjenjuje zakonske i interne propise iz oblasti računovodstva i etičkog kodeksa za računovođe,
 • Predlaže postupke pripreme, sastavljanja i prezentacije finansijskih izvještaja,
 • Izrađuje finansijske izvještaje i druge finansijske informacije značajnih za eksterne i interne korisnike finansijskih izvještaja,
 • Saradnja sa revizijom,
 • Daje prijedloge izmjena kontnog plana,
 • Predlaže, kreira i učestvuje u izradi računovodstvenih politika koje predstavljaju posebna načela, konvencije i pravila koje usvaja Društvo, a primjenjuje ih prilikom sastavljanja i prezentacije finansijskih izvještaja;
 • Sarađuje sa ostalim organizacionim strukturama unutar Društva; Ostali poslovi po nalogu nadređenog rukovodioca.

Tražene kvalifikacije:

 • Minimalno IV stepen stručne spreme, Ekonomski fakultet
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na istim/sličnim poslovima
 • Licenca ovlaštenog ili samostalnog računovođe
 • Odlično poznavanje rada na računaru, napredno poznavanje Excela
 • Prednost poznavanje drugih računarskih računovodstvenih programa
 • Odgovornost, preciznost, pouzdanost u radu i izražene organizacione sposobnosti
 • Spremnost za timski rad u dinamičnom okruženju
 • Vozačka dozvola B kategorije

Prijavu sa biografijom poslati na mejl: posao@elta-kabel.com, najkasnije do 11.03.2022. godine, sa naznakom: “Prijava za posao na poziciji ŠEF ODJELJENJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE”.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Prijave sa biografijama se ne vraćaju.

Lokacija: Banja Luka
Broj izvršilaca: 1
Datum objave: 28.02.2022.

Pin It