Elta-Kabel

Konkurs za posao: Administrativni radnik (Banja Luka)

Elta-Kabel d.o.o. raspisuje konkurs (m/ž) za radno mjesto: Administrativni radnik (Banja Luka)

Elta-Kabel

Konkurs za posao: Administrativni radnik (Teslić)

Elta-Kabel d.o.o. raspisuje konkurs (m/ž) za radno mjesto: Administrativni radnik (Teslić)

Elta-Kabel

Konkurs za posao: Agent prodaje na terenu (Istočno Sarajevo)

Elta-Kabel d.o.o. raspisuje konkurs za radno mjesto: AGENT PRODAJE NA TERENU

Elta-Kabel

Konkurs za posao: Administrativni radnik (Prijedor)

Elta-Kabel d.o.o. raspisuje konkurs za radno mjesto: ADMINISTRATIVNI RADNIK U KANCELARIJI ZA RAD SA KORISNICIMA U PRIJEDORU (FRONT OFFICE)

Elta-Kabel

Konkurs za posao (Agent prodaje na terenu, Banja Luka, Prijedor)

Elta-Kabel d.o.o. raspisuje konkurs za radno mjesto: AGENT PRODAJE NA TERENU (m/ž)