Elta-Kabel

Konkurs za posao: Administrativni radnik (Banja Luka)

Elta-Kabel d.o.o. raspisuje konkurs za radno mjesto: Administrativni radnik (Banja Luka)

Elta-Kabel

Konkurs za posao: IT serviser (Novi Grad)

Elta-Kabel d.o.o. raspisuje konkurs za radno mjesto: IT serviser (Novi Grad)

Elta-Kabel

Konkurs za posao: Agent prodaje na terenu (Banja Luka)

Elta-Kabel d.o.o. raspisuje konkurs za radno mjesto: Agent prodaje na terenu (Banja Luka)

Elta-Kabel

Konkurs za posao: Tehničar kablovskih mreža (Bileća)

Elta-Kabel d.o.o. raspisuje konkurs za radno mjesto: Tehničar kablovskih mreža (Bileća)

Elta-Kabel posao

Elta-Kabel traži nove članove tima!

Ako biste za sebe rekli da ste osoba koja postavlja ciljeve, preuzima incijativu i akciju bez puno razmišljanja...