Elta-Kabel

Konkurs za posao: Tehničar kablovskih mreža (Bileća)

Elta-Kabel d.o.o. raspisuje konkurs za radno mjesto: Tehničar kablovskih mreža (Bileća)

Elta-Kabel

Konkurs za posao: IT serviser (Banja Luka)

Elta-Kabel d.o.o. raspisuje konkurs za radno mjesto: IT serviser (Banja Luka)

Elta-Kabel

Konkurs za posao: Administrativni radnik (Banja Luka)

Elta-Kabel d.o.o. raspisuje konkurs za radno mjesto: Administrativni radnik (Banja Luka)

Elta-Kabel

Konkurs za posao: IT serviser (Novi Grad)

Elta-Kabel d.o.o. raspisuje konkurs za radno mjesto: IT serviser (Novi Grad)

Elta-Kabel

Konkurs za posao: Agent prodaje na terenu (Banja Luka)

Elta-Kabel d.o.o. raspisuje konkurs za radno mjesto: Agent prodaje na terenu (Banja Luka)