Cloud

Koliko su sigurni korisnički podaci u Cloud okruženju?

13.02.2019.

Nakon mnogih sumnjičavih optužbi na račun kompanija koje su stvorile i održavaju cloud memorijske arhive, njihova sigurnost se našla pod velikim znakom pitanja. Koliko su zapravo sigurni podaci koje korisnik povjeri na čuvanje servisima Dropbox, Google Drive ili iCloud?

Mogućnost čuvanja podataka bez harvderskih uređaja poput USB memorije, eksternih hard diskova, ili integrisanih memorijskih skladišta u računaru, postalo je popularno nakon avgusta 2006. godine. Tada je kompanija Amazon konstruisala i pustila na korištenje “Elastic Compute Cloud”. Iskorak u tehnologiji omogućio je brzo povezivanje, čuvanje i korištenje uz veliku brzinu na još veće udaljenosti.

Današnji poznati servisi su unaprijedili svoju dostupnost, ali su pod lupom radi moderne visoke svijesti o privatnosti podataka i njihovom čuvanju.

Dropbox je “preživio” zastrašivanje javnosti o tome kako lični dokumenti mogu lako da se pojave u javnosti i to ga je dodatno ojačalo. Najkrupniji korak koji je napravljen je uvođenje sistema dvostepene verifikacije putem SMS poruke ili vremenski obnovljive šifre. Podaci koji su u prenosu, zaštićeni su sistemom poznatim pod SSL (Secure Sockets Layer).

Sigurnost iClouda nije nikada bila na većem nivou nego sada. Uz sada već standardnu dvostepenu verifikaciju, Apple pruža zaštitu u vidu jedinstvene AppleID šifre, kojom svaki korisnik može biti siguran da samo on može imati pristup svom ličnom memorijskom nalogu.

Google Drive je jedini sistem u kom se omogućava da jedan nalog može pristupiti većem broju memorijskih “skladišta”, stoga je od njega očekivana veća sigurnost pri čuvanju podataka. Internet protokol HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) pruža enkriptovanu komunikaciju, kao i sigurnu identifikaciju korisnika.

Pored rješenja koje nude Cloud sistemi ostaje na korisniku da sam odluči kome će “vjerovati”. Sigurnost je svakako na prvom mjestu, a cloud rješenja danas su mnogo pouzdanija nego što su to bila u svojim počecima.

Pin It