Siguran internet

Zajedno za bolji internet

10.02.2020.

Na inicijativu Evropske komisije, već nekoliko godina se drugi utorak u februaru obilježava kao Dan sigurnijeg interneta, kad brojni subjekti, iz različitih segmenata poslovanja, promovišu sigurno i odgovorno korištenje interneta i informaciono-komunikacionih tehnologija.

Kao jedan od najvećih kablovskih operatera u BiH koji nudi usluge interneta, televizije i telefonije, kompanija Elta-Kabel podržala je ovu inicijativu, te razvila mehanizme za zaštitu i kontrolisan pristup određenim sadržajima, naročito televizijskim.

Naime, svim našim korisnicima digitalne televizije omogućeno je zaključavanje pojedinih TV kanala (PIN kod), među kojima su kanali sa rijaliti programima, te kanali za odrasle. Pored ovoga, napomenuli bismo da u većini novih rutera postoji mogućnost uključivanja opcije za ograničavanje vremena dostupnosti mreže za pojedine klijente (telefone i računare), čime se dodatno može ograničiti pristup internetu djeci i nadzor za vrijeme provedeno na internetu.

Kada se govori o internetu, svakako se prije svega misli na zaštitu najmlađe populacije, te je stoga najvažnije da se korisnici, odnosno roditelji, upoznaju sa načinima kako da djeca budu bezbjedna, odnosno zaštićena od gledanja neprilagođenog sadržaja. S tim u vezi, podsjetili bismo naše korisnike na aplikaciju Family link. Naime, s obzirom da veliki broj djece koristi mobilne telefone za pristup internetu, Google je razvio aplikaciju Family link koja radi na principu kontrole instaliranja aplikacija, kontrole vremena korištenja telefona, posjeduje statistike provedenog vremena po aplikaciji i, što je najvažnije, moguće je instalirati samo YouTube Kids sa uzrasno prilagođenim sadržajem. Takođe, korištenjem Kaspersky Safe Kids aplikacije, moguće je podesiti razne filtere za ograničavanje pristupa pojedinim sadržajima, dostupnost statistika pretraživanja, kao i mogućnost pregleda aktivnosti na društvenim mrežama.

U susret Danu sigurnijeg interneta, pozvaćemo sve aktere društvenog života u našoj okolini da zajedničkim radom unaprijedimo trenutno stanje i obezbijedimo sigurnu budućnost za sve naše sugrađane.

Pin It