Be Internet Awesome

Google škola za djecu: Budi izvanredan na internetu

10.07.2019.

Kompanija Google je prije nekoliko godina pokrenula svoj nastavni plan i program “Be Internet Awesome” (Budi izvanredan na internetu) gdje je sve svoje resurse usmjerila na obrazovenje djece o sigurnosti na internetu, a ovih dana, dodata je nova komponenta – digitalna pismenost.

“Be Internet Awesome” uči djecu osnovama digitalne stvarnosti kako bi sa sigurne distance mogli istraživati onlajn svijet. Da bi na najbolji način iskoristili internet, današnja djeca moraju biti spremna da donose pametne odluke kao i da ne postanu žrtve lažnih vijesti.

Kada je o digitalnoj pismenosti riječ, u partnerstvu sa Net Security Collaborative, Google je razvio novi program “play-to-learn” (igraj se i uči) koji pomaže u obrazovanju djece da lakše uoče dezinformacije, kao što su lažni URL-ovi ili zavaravajući naslovi.

Sam program učenja uključuje i aktivnost “Don’t fall for Fake” (ne padaj na laži) koja je usmjerena na podučavanje vještina kritičkog mišljenja djece. To znači da će djeca znati razliku između vjerodostojnih i nevjerodostojnih izvora vijesti.

Be Internet Awesome

Postoje i druge aktivnosti u oblasti programa “Be Internet Awesome”, kao što je “Share with Care” (brižno podijeli), koji se odnose na podučavanje djece kako da održavaju dobru reputaciju na mreži. Upoznati smo sa činjenicom da dobre i loše vijesti brzo putuju onlajn, pa se tako djeca mogu naći u zahtjevnim situacijama koje mogu ostaviti trajne posljedice.

Još jedna od osnovnih aktivnost je “It’s Cool to bi Kind” (Cool je biti dobar), koja govori o tome da je internet moćno pojačalo koje se može koristiti za širenje pozitivnosti ili negativnosti.

Zajedno sa novim nastavnim planom i programom, Google najavljuje i partnerstvo na nacionalnom nivou, gdje će pomoći porodicama da razgovaraju sa svojom djecom o temama kao što su društveni mediji, zlostavljanje na internetu i dezinformacije.

Novi nastavni plan i program “Budi izvanredan na internetu“ uglavnom je namijenjen mlađima od sedam do 12 godina, ali je i dostupan svim zainteresovanim članovima porodice, kao i vaspitačima.

Pin It